Możliwość zwrotu projektu 

Zwrot projektu lub wymiana możliwa jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania projektu. Wiele projektów można zwrócić bądź wymienić nawet do 30 dni. Niektóre projekty można wymienić nawet do 365 dni.  Szczegóły dotyczące zwrotów i wymian należy każdorazowo przed zakupem ustalić z konsultantem serwisu Domo.com.pl Szczegóły dotyczące zwrotów i wymian opisane sa w ząłączniku nr 4 do nn. Regulaminu pt. "Warunki zwrotów/ wymian.

Zwrot/ Wymiana projektu na inny, może zostać dokonana tylko i wyłączenie pod warunkiem,  iż zwrot  zakupionego projektu został pozytywnie rozpatrzony przez autora projektu danej pracowni.

Zwrotowi/ Wymianie nie podlegają materiały dodatkowe - w postaci Kosztorysów, zestawień materiałów i inne, zapisane na nośniach informacji typu CD, drukowane etc.

Wymiana na inny projekt może zostać dokonana u tego samego autora bądź innego w wybranej pracowni.

Zwrot pieniędzy po dokonaniu zwrotu projektu nastąpi do 14 dni od momentu otrzymania informacji z Serwisu o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu projektu. 

Wyjątkiem są sytuacje- gdy autor projektu opóźnia się ze zwrotem środków na poczet Serwisu, o czym Klient będzie niezwłocznie poinformowany.

Wszelką korespondencję należy przesyłać za pośrednictwem usług kurierskich lub też listem poleconym - za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

 

 

Załącznik 4 do regulaminu " Warunki zwrotu i wymiany"

Załącznik 5 do regulaminu "Formularz zwrotu/ wymiany"