Co zawiera dokumentacja

W skład dokumentacji każdego projektu domu / bliźniaka / garażu wchodzą 4 identyczne egz. projektu.

Każdy egzemplarz zawiera:                                                              

 1. Opis techniczny do projektu
 2. Część architektoniczną:  
  rzuty, przekroje, elewacje
 3. Część konstrukcyjną:
  rzuty, przekroje, detale konstrukcyjne oraz obliczenia konstrukcyjne,
 4. Część instalacyjną:
  Opis techniczny dotyczący instalacji sanitarnych wraz z charakterystyką energetyczną i ekologiczną budynku, opis instalacji elektrycznej
  Część rysunkową:
  Schemat instalacji wodnej,
  Schemat instalacji kanalizacyjnej,
  Schemat instalacji centralnego ogrzewania,
  Schemat instalacji elektrycznej,
  Schemat instalacji gazowej,

Ponadto do każdego projektu na życzenie może zostać dołączona pisemna, bezpłatna zgoda na zmiany. 
W przypadku konieczności dokonania zmiany w projekcie nie uwzględnionej w podstawowej zgodzie, można wystąpić o ponowne jej wydanie.