Co zawiera dokumentacja?

16 Aug 2019

  Co zawiera dokumentacja?

Zamówiony u nas projekt gotowy dostarczany jest w czterech identycznych egzemplarzach, opracowanych zgodnie z aktualnymi polskimi normami, prawem budowlanym oraz warunkami technicznymi. Każdy z nich składa się z następujących opracowań branżowych w części pisemnej i rysunkowej: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne oraz elektryczne. Zawierają one komplet informacji, na podstawie których można zbudować dom.

ARCHITEKTURA:

 • część opisowa:
  • wyjaśnienie przyjętych rozwiązań funkcjonalnych i estetycznych,
  • zestawienie powierzchni pomieszczeń,
  • opis materiałów proponowanych do wykończenia budynku,
 • część rysunkowa:
  • elewacje przedstawiające dokładny wygląd budynku z wszystkich stron wraz z propozycją materiałów wykończeniowych,
  • rzuty poszczególnych kondygnacji z dokładnymi wymiarami poszczególnych pomieszczeń oraz rozmieszczeniem ścian nośnych i działowych a także otworami okiennymi i drzwiowymi,
  • rzut dachu z rozrysowaną geometrią dachu, kątem nachylenia poszczególnych jego połaci, rozmieszczeniem kominów oraz okien połaciowych, lukarn czy rur spustowych,
  • przekroje zawierające charakterystyczne informacje dotyczące rzędnych wysokościowych oraz rozwiązań materiałowych wszystkich przegród budowlanych.

KONSTRUKCJA:

 • część opisowa (wraz z obliczeniami):
  • opis materiałów przyjętych dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych,
  • podstawowe dane i założenia do obliczeń statycznych,
 • część rysunkowa:
  • rzut fundamentów przedstawiający rodzaj i rozmieszczenie fundamentów budynku (ławy i stopy lub płyta fundamentowa), ich wymiary oraz głębokość posadowienia,
  • rzut stropu/stropów obrazujący układ konstrukcyjny tych elementów, rozmieszczenie i rozstaw belek stropowych, wymiary nadproży oraz podciągów,
  • rzut więźby dachowej z rozrysowaniem rozmieszczenia układu elementów konstrukcyjnych więźby wraz z ich podstawowymi wymiarami przekrojów,
  • detale konstrukcyjne.

INSTALACJE:

 • część opisowa:
  • opis rozwiązań projektowych w zakresie instalacji ogrzewania domu,
  • instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej,
  • projektowana charakterystyka energetyczna z analizą racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii,
 • część rysunkowa:
  • schematy rozprowadzenia poszczególnych instalacji wewnątrz budynku.

Każdy projekt, oprócz wspomnianych wyżej opracowań, zawiera także wymagane prawem oświadczenie projektantów o sporządzeniu tegoż projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z kopią ich uprawnień i przynależnością do odpowiedniej izby zawodowej.

Ponadto załączamy także bezpłatną, pisemną zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie. Można ich dokonać na etapie adaptacji, która jest elementem obowiązkowym w przypadku projektu gotowego, by móc składać go do urzędu z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy. Zakres zmian wprowadzanych do projektu jest dowolny, jednakże w momencie zamawiania projektu prosimy o ich wyszczególnienie, abyśmy mogli uwzględnić je i potwierdzić podpisem autora projektu.  

Zobacz także...

Zanim kupisz projekt

Dla każdej działki możliwe jest uzyskanie informacji o tym, co można na niej wybudować. Źródłem tych informacji jest właściwy urząd gminy, na terenie której..

Jak zamówić projekt?

Poniżej, w kilku prostych krokach, pragniemy przedstawić jak w szybki i łatwy sposób za pośrednictwem naszej strony internetowej domo.com.pl złożyć zamówienie..

Dostawa i płatnosci

U nas masz możliwość wyboru jednej z kilku form płatności za projekt: gotówka, przelew na konto, płatność u kuriera przy odbiorze paczki. Natomiast dostawa..

Poradnik Inwestora

Szczegółowe odpowiedzi na konkretne pytania które napotykają inwestorzy podczas realizacji swoich projektów od Prawa Budowlanego po Urządzanie obiektu..