Zmiany w projekcie

Wśród ogromnej ilości dostępnych projektów typowych.Projekt domu jednorodzinnego, idealny dla każdego bywa rzadkością. Zwykle pojawia się potrzeba wprowadzenia zmian w projekcie, wynikających z potrzeb inwestora i jego rodziny, planów oraz marzeń. Proces adaptacji gotowego projektu to najlepsza okazja do wprowadzenia nie tylko drobnych zmian, ale również znacznie poważniejszych przeróbek, mających na celu podniesienie komfortu życia mieszkańców lub zmianę charakteru budynku.

Do najczęściej dokonywanych zmian w projekcie gotowym należą
 1. zmiana kąta nachylenia dachu, 
 2. zmiana wielkości, kształtu czy rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych, 
 3. podniesienie ścianki kolankowej,
 4. zmiana gabarytów zewnętrznych budynku, 
 5. zmiana technologii budowy domu w celu np. wykorzystania lokalnych materiałów budowlanych lub poprawy bilansu energetycznego,
 6. zmiana funkcji pomieszczeń zmiana rozmieszczenia ścianek działowych,
 7. doprojektowanie garażu,
 8. inne zmiany, a w szczególności takie, które wpływają na wygląd zewnętrzny budynku 

Projektant dokonujący adaptacji
może również nanieść w projekcie dalej idące zmiany, jeżeli tylko warunki zabudowy na to pozwalają. Przykładem jest podpiwniczenie, które można doprojektować lub przeciwnie – usunąć, jeżeli inwestor uzna je za zbędne. Inne przykłady to dodatkowe balkony lub łączniki między domem, a garażem czy budynkiem gospodarczym. W takich przypadkach, najlepszym rozwiązaniem, dla inwestora jest projekt gotowy, zgodny przede wszystkim z warunkami zabudowy, natomiast indywidualne dostosowanie projektu, warto zlecić architektowi w trakcie adaptacji projektu.

Jeśli planujesz wprowadzić zmiany w projekcie, możemy je wycenić, dla Ciebie za darmo. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie przy każdym projekcie zgodnie z poniższą instrukcją:  Jeśli nie planujesz żadnych zmian, albo masz już architekta, który wykona adaptację, to możemy bezpłatnie udzielić zgody na zmiany w kupionym projekcie. Zmiany dzielimy na istotne i nieistotne. Istotne zmiany, takie jak zmiana gabarytów budynku, zmiana wysokości kondygnacji, zmiana konstrukcji dachu, wymagają zgody projektanta. Zmiany nie istotne nie wymagają zgody autora. Do zmian nieistotnych należą:

 1. Użycie innych materiałów konstrukcyjnych budynku dla ścian i stropu pod warunkiem zachowania parametrów konstrukcyjnych i cieplnych przyjętych w projekcie,
 2. Zmiana gabarytów budynku w granicach maksymalnie 5%, przy zachowaniu rozpiętości konstrukcji,
 3. Zmiana fundamentów wynikająca z potrzeby dostosowania budynku do warunków gruntowych, 
 4. Zmiana przekrojów bądź rozstawu elementów więźby dachowej wynikających z potrzeby dostosowania konstrukcji dachu do strefy śniegowej lub/i wiatrowej, 
 5. Zmiana wysokości pomieszczeń, 
 6. Przesunięcie lub/i likwidacja wewnętrznych ścian działowych, 
 7. Zmiana usytuowania oraz ilości okien i drzwi,
 8. Zmiana (dodanie, rezygnacja, zmiana wielkości) tarasów, 
 9. Zmiany w instalacjach: c.o., wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej, 
 10. Zmiana materiałów wykończeniowych przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych i cieplnych