Zgody na przetwarzanie danych

Dane będą przechowywane przez  Hubert Waś prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Dream House Hubert Waś - ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania 

 Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej

info@domo.com.pl 

Dream House Hubert Waś 

Radzymińska 230,

03-674 Warszawa