Regulamin

 Regulamin portalu

 1. Wstęp 
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego domo.com.pl Korzystając z serwisu internetowego domo.com.pl Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia tego Regulaminu. Użytkownik korzystający serwisu domo.com.pl ma obowiązek przestrzegać postanowień opisanych w niniejszym Regulaminie. Należy uważnie zapoznać się z jego treścią. 
2. Definicje 
Regulamin- niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego, wyraźnie odwołującymi się do niego i stanowiącymi jego integralną część. Serwis DOMO.com.pl- zbiór stron internetowych powiązanych ze sobą funkcjonalnie umieszczonych pod adresem internetowym: domo.com.pl lub innych adresach Administratora Serwisu domo.com.pl, zawierający: 
a) oferty gotowych projektów architektonicznych w postaci bazy danych
b) informacje o usługach jakie świadczy serwis DOMO.com.pl 
c) internetowy portal społecznościowy DOMOwnicy. 
DOMOwnicy - Internetowy portal społecznościowy, który wchodzi w skład Serwisu DOMO.com.pl, obejmujący zbiór profili i kont internetowych Użytkowników wraz z materialami przez nich dostarczonym.- np zdjęcia, komenatrze, porady. Mieści się w tym równiez forum oraz blogi. 
Administrator Serwisu DOMO.com.pl - Podmiot który zarządza oraz prowadzi Serwis, którym jest firma DREAM HOUSE Hubert Waś, z siedzibą przy ul. Radzymińskiej 230, 03-674 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem NIP: 524-257-29-90  
Adrres korespondencyjny- dział handlowy:
Dream House Hubert Waś; ul. Radzymińska 230; 03-674 Warszawa
Projekt domu- Projekt architektoniczno- budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 
Koncepcja projektu- to projekt architektoniczno – budowlany w zarysie, ktory zawiera wizualizację, opis i rysunek w postaci uproszczonej. Wymaga ona dodatkowego opracowania dokonywanego przez architekta tworzącego dany projekrt, aby powstał projekt spełniający wymogi projektu architektoniczno- budowlanego w uwzgledniniu przepisów jakie są w prawie budowlanym. 
Użytkownik –osoba fizyczna która ukończyła 18 lat lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, reprezentowana przez osobę fizyczną do tego upoważnioną, która korzysta z Usług udostępnianych przez DOMO.com.pl na mocy niniejszego Regulaminu 
Klient- osoba fizyczna, konsument w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, korzystająca z usług świadczonych przez DOMO.com.pl – Użytkownik staje się Klientem w momencie zawarcia umowy z serwisem DOMO.com.pl – na zakup pdokumentacji projektowej i/lub korzystający z innych usług Serwisu. Zawarcie umowy jest równoznczne z dokonaniem zamówienia na stronie serwisu Domo.com.pl 
Formularz zamówienia – dokument elektroniczny, który umożliwia złożenie zamówienia; 
Sprzedaż projektu- Umowa na podstawie której, Użytkownik nabywa komplet dokumentacji w postaci 4 egzemplarzy projektu architektoniczno – budowlanego. Po zawarciu umowy Użytkownik nabywa prawa- licecję aby pobudować na tej podstawie jeden budynek.
 Adaptacja projektu- Przystosowanie projektu do warunków, które panują w miejscu gdzie Inwestor planuje wybudowac dom. Warunki te opisane są w dokumencie m.in."Warunki zabudowy" lub "Wypis z planu miejscowego zagopospdarowania przestrzeni".Adaptacja czyli dostosowanie-odnosić się również do zmian jakie Użytkownik chciałby nanieść w zakupionym projekcie.
 Profil Użytkownika- zbiór danych o Użytkowniku zawierających m.in. komentarze, zdjęcia udostepniane przez Użytkownika a także informacje o Użytkowniku zaciagnięte z powiązanych serwisów Administratora m.in. Portalu społecznościowego www.facebook.com. Profil ten umożliwia innym użytkownikom w zakresie takim na jaki Użytkownik zezwala poprzez upublicznianie informacji o sobie- wchodzić na stronę Użytkownika i przeglądać informacje o nim a także jeśli to możliwe wypowiadać się na forum i komunikowac się z samym Użytkownikiem
Materiały- wszelkiego rodzaju teksty i opracowania, obrazy i zdjęcia oraz inne treści udostepniane przez Użytkowania na stronach Serwisu Domo.com.pl 
Netykieta- zbiór zasad, które obowiązują Użytkowników korzystających z Internetu, Ogranicza ona dopuszczanie do publikowania w Internecie treści naruszających zasady przyzwoitego zachowania w kontaktach międzyludzkich oraz powszechnie akceptowane obyczjowe normy. 3.
Wymagania techniczne do Korzystania z SerwisuDOMO.com.pl Do korzystania z Serwisu DOMO.com.pl 
Uzytkownik powinien posiadać urządzenia, które umożliwiają korzystanie z Internetu , eleketrionicznej skrzynki- jaką jest e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej otwieranie, wyśtwietlannie i przeglądanie stron WWW. m.in, takich jak: Firefox 3.0; Chrome 4.0; Internet Explorer 7.0; Safari 4.0 oraz nowsze ich wersje. 4. 
Sprzedaż projektów architektonicznych
4.1. Serwis DOMO.com.pl zawiera oferty projektów architektonicznych, gdzie prezentowane Towary na stronie www.domo.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a tylko zaproszenie do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a firmą Dream House Hubert Waś. Poszczególne Usługi mogą być świadczone bezpłatnie lub odpłatnie.Usługi płatne oznaczone są w Serwisie Domo.com.pl w taki sposób, by przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Usługi Użytkownik miał możliwość zapoznać się z ceną Usługi.
4.2. Oferta projektu architektonicznego zawiera:
 a) cenę projektu, 
b) wizualizację 
c)rysunek techniczny, 
d) opis projektu, 
e) dane techniczne,
f) szacunkowy koszt budowy 
g) opis technologii w jakiej budynek winien powstać
 h) nazwę biura architektonicznego wraz z autormami projektu 
4.3. Administrator Serwisu DOMO.com.pl prowadzi sprzedaż projektów, które dostępne są w Serwisie DOMO.com.pl a także świadczy na rzecz Użytkowników inne usługi. Usługi te związane są ze sprzedażą i sa wliczone w cenę sprzedaży projektu. Są to: 
a) profesjonalne doradztwo, 
b) obsługa transakcji, sprzedażowej 
c) pomoc techniczna 
4.4. W celu nabycia projektu architektoniczno-budowlanego należy odpowiednio złożyć zamówienie, które przyjmowane jest: poprzez skorzystanie z przycisku „ZAMAWIAM” przy projekcie na stronie Serwisu DOMO.com.pl. Klient klikając przycisk ZAMAWIAM wyraża zgodę na związanie się umową na odleglość.
Uwaga: Serwis zastrzega sobie prawo do odmówienia sprzedaży projektu w momencie, gdy na stronie pojawi się błąd dotyczący ceny. Serwis niezwłocznie poinformuje Klienta o powstałym błędzie oraz prawidłowej cenie za projekt.
Na stronie Serwisu podane są aktualne numery telefonów oraz adresy mailowe w zakładce KONTAKT.. W razie zmiany danych do kontaktu Serwis niezwłocznie dokona aktualizacji  na stronie Serwisu DOMO.com.pl 
4.5. Konsultant Serwisu DOMO.com.pl – po przyjęciu zamówienia kontaktuje się z Użytkownikiem celem potwierdzenia zamówienia. W razie konieczności konsultant dokonuje poprawek w zamówieniu. 
4.6. Dostarczenie projektu następuje maksymalnie w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez konsultanta Serwisu DOMO.com.pl. W przypadku zamówienia, gdzie projekt jest Konceptem czas realizacji może się wydłużyć. Konsultant Serwisu DOMO.com.pl poinformuje Użytkownika o przewidywanym terminie realizacji. Z jednodniowym wyprzedzeniem konsultant Serwisu DOMO.com.pl uprzedzi Użytkownika o terminie dostarczenia projektu. 
4.7 Projekt architektoniczny- który wysyłany jest po realizacji zamówienia składa się z kompletu dokumentów – które są niezbędne do podjęcia budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Załącznik nr 1 do nn. Regulaminu " Dokumntacja projektowa  zawiera szczegółowy opis co wchodzi w skład kompletu projektowego. 
4.8. Do projektu architektonicznego dołączone są: dziennik budowy oraz tablica budowy niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie domu po zakończonej budowie. 
4.9. Płatność za projekt architektoniczny może następować w formie; przedpłaty- przelewem bankowym na rachunek wskazany w Serwisie DOMO.com.pl , za pobraniem-przez firmę kurierską- gdzie gotówkę należy wręczyć kurierowi przy odbiorze przesyłki, gotówką w siedzibie biura. W momencie gdy Użytkownik wybiera przesylkę  za pobraniem nalezy doliczyc koszt 25 zł brutto za przesyłkę doliczając ja do kwoty wręczanej kurierowi.  Serwis korzysta z usług tylko i wyłącznie kurierskich. Nie wysyła towaru i innych materiałów dodatkowych poprzez Pocztę Polską                Towar uznaje się za dostarczony w momencie przekazania go kurierowi. 
Termin płatności za towar/usługę po dokonaniu zamówienia wygląda następująco:
a) płatność za pobraniem- w momencie otrzymania przesyłki 
b) płatność gotówką- Klient płaci za projekt w momencie jego odbioru w siedzibie firmy- dział handlowy 
c) płatność przelewem- czas oczekiwania na dokonanie płatności wynosi 3 dni robocze po czym zamówienie jest anulowane 
Wyjątkiem  od powyższej zasady jest indywidualne ustalenie przez Klienta i doradcą termin płatności. Ustalenia są zawsze potwierdzane mailowo.
Realizacja wysyłki - jest w terminie zazwyczaj do 5 dni roboczych -( a maksymalnie do 14 dni roboczych) liczone od momentu  dokonania opłaty za towar poprzez przelew bankowy. W przypadku przedłużenia realizacji wysyłki Klient niezwłocznie będzie o tym poinformowany. 
Serwis Domo.com.pl realizuje wysyłkę w 24 h- po otrzymaniu dokumentacji projektowej od pracowni architektonicznej/ architekta. Za opóżnienia w realizaji zamówienia spowodowanego poprzez pracownię architektoniczną/ architekta serwis Domo.com.pl - nie odpowiada. 
4.10. Wedlug obowiązującego prawa odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne projektu ponosi wyłącznie biuro architektoniczne i/lub architekt będący twórcą projektu przedstawiony w ofercie sprzedaży zamieszczonej w Serwisie DOMO.com.pl.  Serwis Domo.com.pl jest pośrednikiem, który pośredniczy w sprzedaży projektów- i nie ingeruje w ich merytoryczną i prawną poprawność. 
Serwis Domo.com.pl - informuje jednocześnie iż  sprzedawane projekty są nowe, nie noszą śladów użytkowania i pochodzą z bezpośredniego źródła jakim jest pracownia archotektoniczna i/lub architekt projektujący. Dokumentacja projektowa sprzedawana Klientowi jest wolna od wad takich jak- ślady użytkowania czy zniszczenia. 
4.11. Akceptacjąc regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie ofert handlowych drogą do celów całkowitej realizacji zamówienia dotyczącego sprzedaży projektu architektonicznego przy czym Dane, które zostawia Użytkwnik przy składaniu zamówienia, nie są udostępniane osobom trzecim oraz innym przedsiębiorcom w celach maretingowychpoczty elektronicznej. Dostarczane przez Użytkownika dane przy składaniu zamówienia Serwis DOMO.com.pl potrzebuje. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy, którzy należą do partnerów Serwisu ich reklamy występują w witrynie serwisu Domo.com.pl Dane mogą być wykorzystywane jedynie do celów statystycznych. 
4.12. Użytkownik składając zamówienie i chcący zatwierdzić zamówienie  zobowiązay jest do zaznaczenia informacji- mówiącej o wyrażeniu zgody na poszczególne czynności . Do zaznaczenia są poniższe informacje; 
1) Potwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.domo.com.pl i akceptuję jego warunki. (Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej obsługi serwisu internetowego jakim jest www.domo.com.pl oraz obsługi zamówień składanych za pośrednictwem tego serwisu internetowego. Administratorem Państwa danych osobowych jest- firma Dream House Hubert Waś. Macie Państwo prawo dostępu do treści stanowiących- dane osobowe a także do ich edycji. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego www.domo.com.pl.). 
2) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej od serwisu Domo.com.pl, gdzie właścicielem jest firma Dream House Hubert Waś oraz jej Partnerów.
3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez producentów dóbr i usług, z którymi firma Dream House Hubert Waś nawiązała współpracę- "Partnerzy". 
4.13. Serwis DOMO.com.pl udostępnia Użytkownikom profesjonalne doradztwo przy wyborze projektu architektonicznego a także wsparcie techniczne. 
4.14. Reklamacje Użytkownik może składać listownie listem poleconym. Szczegóły reklamacji znajdują się w załączniku 4 do nn. Regulaminu. Pt "Warunki zwrotu/ wymiany." Bardzo prosimy o zapoznanie się z tym załącznikiem. 
4.15. Zwrot projektu lub wymiana możliwa jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania projektu. Wiele projektów można zwrócić bądź wymienić nawet do 30 dni. Niektóre projekty można wymienić nawet do 365 dni.  Szczegóły dotyczące zwrotów i wymian należy każdorazowo przed zakupem ustalić z konsultantem serwisu Domo.com.pl Szczegóły dotyczące zwrotów i wymian opisane sa w ząłączniku nr 4 do nn. Regulaminu pt. "Warunki zwrotów/ wymian.
Zwrot/ Wymiana projektu na inny, może zostać dokonana tylko i wyłączonie pod warunkiem,  iż zwrot  zakupionego projektu został pozytywnie rozpatrzony przez autora projektu danej pracowni.
Zwrotowi/ Wymianie nie podlegają materiały dodatkowe - w postaci Kosztorysów, zestawień materiałów i inne, zapisane na nośniach informacji typu CD, drukowane etc.
Wymiana na inny projekt może zostać dokonana u tego samego autora bądź innego w wybranej procowni.
Zwrot pieniędzy po dokonaniu zwrotu projektu nastąpi do 14 dni od momentu otrzymania informacji z Serwisu o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu projektu. 
Wyjątkiem są sytuacje- gdy autor projektu opóźnia się ze zwrotem środków na poczet Serwisu, o czym Klient będzie niezwłocznie poinformowany.
Wszelką korespondencję należy przesyłać za pośrednictwem usług kurierskich lub też listem poleconym - za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
5. DOMOwnicy
5.1. DOMOwnicy to integralny, internetowy portal społecznościowy wchodzący w skład Serwisu DOMOcom.pl, który stanowiący platformę gdzie Użytkownicy mogą komentować projekty na zasadzie dodawania komentarzy, zdjęć. 
5.2. Portal DOMOwnicy jest platformą zintegrowaną z portalem FACEBOOK, gdzie Użytkownicy zarejestrowani na portalu FACEBOOK mogą wypowiadać się na stronie serwisu DOMO.com.pl pod każdym widocznym prejektem. Użytkownicy bez konta na FACEBOOKu nie mogą wypowiadać się na forum DOMOwników. 
5.3. DOMOwnicy wypowiadający się na stronie portalu społecznościowego należącego do Serwisu Domo.com.pl wyrażają zgodę na: publikowanie ich wypowiedzi nieodpłatnie, wykorzystywanie zdjęć zamieszczonych przez nich na forum DOMOwnicy a także w innych częściach Serwisu oraz portalach z nim zintegrowanych a także wyrażają zgode na przekazywanie przez Administratora zdjęć Partnerom współpracującym z Serwisem DOMO.com.pl 
5.4 Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik: 
a) oświadcza iż, przysługują mu wszelkie wymagane prawa a w szczególności majątkowe prawa autorskie i/lub prawa do wizerunku pozwalające na legalne publikowanie ich na łamach Serwisu DOMO.com.pl oraz na innych portalach, w zakresie wskazanym nn. Regulaminie oraz że nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.
 b) Użytkownik zrzeka się wykonywania wszelkich praw autorskich,które mu przysługują w odniesieniu do przekazanych Materiałów- w maksymalnym dopuszczalnym zakresie określonym przez przez przepisy prawa.
 c) Użytkownik Serwisu Domo.com.pl – w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora Serwisu DOMO.com.pl - odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Materiałów, w tym z tytułu majątkowych praw autorskich i/lub ochrony wizerunku osobistego osób trzecich, - zobowiązuje się wykonać wszelkie wymagane czynności- okreslone prawem- w celu niezwłocznego uwolnienia Administratora Serwisu DOMO.com.pl od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a w szczególności złożyć stosowne oświadczenia pisemne, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora Serwisu lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient poboczny, za zwrotem wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora Serwisu DOMO.com.pl 
5.5. Administrator Serwisu DOMO.com.pl zastrzega sobie prawo moderowania Materiałów publikowanych przez Użytkownika w SerwisieDOMO.com.pl, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania w Serwisie DOMO.com.pl Materiałów, które uzna za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i/ lub zasadami Netykiety. 
5.6. Administrator Serwisu DOMO.com.pl zastrzega sobie prawo moderowania wypowiedzi publikowanych przez Użytkownika na forum i/ lub ogólnie dostępnych wypowiedzi w innych miejscach Serwisu DOMO.com.pl, co oznacza, iż Administrator może usunąć z Serwisu DOMO.com.pl wypowiedzi Użytkowników niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i/ lub zasadami Netykiety. 
5.7. Ze względu na warunki techniczne i prawidłowość funkcjonowania Serwisu DOMO.com.pl, Administrator zastrzega sobie prawo do odmówienia zgody na publikację zdjęć, których rozmiar przekracza 5000 KB i/ lub z innych także powodów nie spełnia warunków technicznych Serwisu DOMO.com.pl 
6. Dane osobowe 
6.1. Administrator Serwisu DOMO.com.pl jest równocześnie Administratorem Danych Osobowych- w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych odnośnie danych udostępnionych na Serwisie DOMO.com.pl 
6.2. Dane osobowe- przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych za pomocą Serwisu DOMO.com.pl takich jak: zakup projektu architektonicznego, zamówienie katalogu, złożenie zapytania dotyczącego danego projektu czy też korzystanie z serwisu DOMOwnicy. Dane przetwarzane są również w celach marketingowych i/ oraz przekazywane podmiotom z branży budowlanej i finansowejw celu umożliwienia zaoferowania Użytkownikom usług związanych z budową domu. 
6.3. Osoby, których dane dotyczą, mają dostęp do swoich danych i mogą je poprawiać. 
6.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ichmoże uniemożliwić korzystanie z usług świadczonych za pomocą Serwisu DOMO.com.pl. 
7. Zastrzeżenia i odpowiedzialność oraz zapewnienia 
7.1. Za informacje umieszczone na stronie Serwis nie bierze odpowiedzialności. Należy każdorazowo potwierdzić informacje zawarte w ofercie u konsultanta Serwisu. Wszelkie materiały graficzne wykorzystywane do prezentacji projektów domów i budynków prezentowane w Serwisie mogą się różnić od dokumentacji technicznej ze względu na na stały proces doskonalenia projektów podczas ich powstawania- zgodnie z normą ISO 9001. 
7.2. Administrator nie odpowiada za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu DOMO.com.pl przez Użytkowników, za ich prawdziwość i żetelność. 
7.3. Serwis DOMO.com.pl i jego treści nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Nie mogą być zatem podstawą do składania reklamacji.Zestawienie materiałowo-kosztowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego- zatem nie może stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora Serwisu DOMO.com.pl. Podane w zestawieniu dane są wartościami szacunkowymi- przybliżonymi. 
7.4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen za gotowe projekty architektoniczne znajdujące się w ofercie Serwisu DOMO.com.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty poszczególnych gotowych projektów architektonicznych. Zmiana cen dotyczy także zamówień przyjętych już do realizacji. 
7.5. Serwis zastrzega sobie prawo do każdorazowego informowania Klienta o terminie realizacji gotowego projektu architektonicznego- gdyż niektóre z nich są w fazie koncepcji i realizacja jest duższa od standardowej realizacji zamówienia. 7.6. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam oraz artykułów sponsorowanych wyświetlanych na stronie serwisu Domo.com.pl przez firmy współpracujące z Serwisem 
7.7. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis a także wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem-działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednak Administrator też zastrzega, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą i/ lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich jak i samych Użytkowników. 
7.8. Administrator dołoży wszelkich starań, by zapewnić aktualność oferty i zgodność treści projektów ze wizualizacjami/ zdjęciami przedstawionymi w ofercie Serwisu DOMO.com.pl. Użytkownik Serwisu DOMO.com.pl musi być jednak świadomy, że niektóre oferty projektów mogą być nieaktualne lub niezgodne ze zdjęciami- co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec Serwisu DOMO.com.pl.
7.9. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności komercyjnej, ogłoszeniowwej czy też reklamowej wśród Uzytkowników Serwisu oraz osób trzecich poprzez wykorzystanie wszelkich płaszczyzn Serwisu jak również poczty elektronicznej. Działania takie to m.in.; kierowanie do Użytkowników treści reklamowych ogłoszeniowych i komercyjnych oraz przekazywanie ich również osobom trzecim, które wchodzą w korelacje z Użytkownikami. Przekazywane są treści reklamowe, informacyjne komercyjne i to dotyczące produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora, jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych etc. do treści korespondencji przesyłanych przez nich systemem poczty wewnętrznej. 
7.10. Zabronione jest kopiowanie i/ lub rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji czy to fragmentów czy też całości informacji, danych lub treści czy zdjęć z Serwisu DOMO.com.pl za wyjątkiem przypadków, gdzie Administrator wyraził pisemną zgodę lub też takie korzystanie odbywa się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach z tymi przypadkami związanymi. 
7.11. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków do Serwisu DOMO.com.pl bez zgody Użytkownika.
7.12. Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone Serwisowi DOMO.com.pl i zwolnić Serwis DOMO.com.pl z jakichkolwiek roszczeń i/ lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej- wysuwanymi przez osoby trzecie, które wynikają bezpośrednio z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub praw osób trzecich. 
8. Zmiany Regulaminu 
8.1. Administrator publikuje zmiany regulaminu, załączników lub dodatków na stronach WWW Serwisu DOMO.com.pl.
8.2. Z chwilą publikacji zmian regulaminu, załączników lub dodatków w witrynie internetowwej wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc. W ich miejsce zaczynają obowiązywać postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia nn. Regulaminu stanowią inaczej. 
8.3. Informacja o zmianie regulaminu, załączników oraz dodatków jest dostępna dla każdego Użytkownika- i będzie wyświetlana w aktualnościach- na stronie internetowej Serwisu Domo.com.pl 
8.4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis DOMO.com.pl promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w Załącznikach do nn. Regulaminu.
8.5. .Przepisy Kodeksu Cywilnego mają zastosowanie do spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie

Załącznik 3e do regularminu "Sprzedaż premiowa" od 01.12.2015 do odwołania
Załącznik 4 do regulaminu " Warunki zwrotu i wymiany"
Załącznik 5 do regulaminu "Formularz zwrotu/ wymiany"
Archiwalne regulaminy